Prague Reality
Prague RealitySpráva
Základní údaje Profil Přehled činnosti Pilíře společnosti Reference Něco navíc Slevy a akce Média o nás Kontakt ČeskyEnglishDeutsch
   

SPRÁVA - INFORMACE

Další službou, kterou poskytuje naše kancelář od poloviny roku 2001 svým klientům je

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

(bytových i nebytových objektů a celků) pro majitele, firmy, družstva, státní organizace a další subjekty. A také správa jednotlivých bytových i nebytových jednotek pro vlastníky např. dlouhodobě žijící v zahraničí nebo cizince vlastnící nemovitost v České republice.

V oblasti správy bytového fondu Vám naše společnost může nabídnout následující služby:

1. Část provozní

 • vedení evidence domů, bytových a nebytových jednotek
 • vedení evidence uživatelů bytových a nebytových jednotek včetně sledování změn vlastnictví, evidence nájemců a dalších uživatelů bytových a nebytových jednotek
 • zajišťování dodávek služeb spojených s bydlením (dodávky elektrické energie, dodávka vody a odvod odpadních vod, dodávka tepla a TUV, odvoz odpadu, úklid, výtah, STA apod.)
 • zajišťování odečtů poměrových měřidel v bytových a nebytových jednotkách

2. Část ekonomická

 • předpis a kontrola plateb spojených s vlastnictvím či nájmem bytů a nebytových prostor
 • provádění ročního vyúčtování záloh na služby na jednotlivé vlastníky a nájemníky
 • průběžná evidence nákladů domu
  • fondové náklady - opravy a údržba společných částí domu, náklady na administrativu, pojistné, apod.
  • službové náklady - náklady na vodné a stočné, elektrickou energii, úklid, apod.
 • faktury dodavatelů
  • kontrola a příprava úhrady dodavatelských faktur - kontrola správnosti formální i obsahové, sjednané ceny
  • zajištění úhrady dodavatelských faktur
 • účetnictví a daně týkající se domu
  • příprava a zpracování podkladů pro účetnictví
  • vedení účetnictví domu
  • vypracování účetní uzávěrky
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
  • zpracování daňového přiznání k dani z nemovitostí
 • vymáhání dlužných plateb — vedení přehledu neplatičů, zasílání upomínek, příprava platebních rozkazů, příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání

3. Část technická

 • archivace a vedení dostupné projektové dokumentace k domu
 • vedení technické evidence domů, bytových a nebytových jednotek
 • revize a kontroly společných částí domu
  • zpracování plánu provádění povinných revizí a kontrol
  • zajištění provedení revizí a kontrol dle plánu
  • zajištění odstranění závad z revizních zpráv a kontrol
 • zajišťování havarijní služby
 • zajišťování provádění údržby a běžných oprav společných částí domu
 • zajišťování větších oprav a rekonstrukcí společných částí domu, pomoc s výběrem dodavatelů
 • provádění pravidelné kontroly stavu domu

4. Část právní

 • schůze a shromáždění
  • zajištění svolání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek v domě, ustavující schůze družstva
  • zajištění přítomnosti notáře na jednání — notářský zápis
  • příprava podkladů pro řádný zápis do obchodního rejstříku, rejstříku společenství
  • pomoc při organizaci konání dalších schůzí a shromáždění
 • zajištění provedení prvozápisu do obchodního rejstříku, rejstříku společenství
 • zajišťování aktualizace údajů zapsaných do obchodního rejstříku, rejstříku společenství
 • uzavírání smluv o nájmu bytu, nebytových prostor dle pokynů vlastníka
 • zajišťování uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem, zastupování vlastníka v případě pojistných událostí.

Není samozřejmě podmínkou poskytovat výše uvedené služby kompletně a po dohodě s klientem je možné poskytovat pouze vybraný okruh služeb nebo naopak tyto služby rozšířit dle dohody a přání. Samozřejmostí je poskytování ostatních služeb naší realitní kanceláře stálému klientovi správy nemovitostí za zvýhodněných podmínek.

Motto oddělení správy:

DOBRÁ SLUŽBA ZA DOBROU CENU!

Oddělení správy nemovitostí:

tel: +420 224 919 198
mob.: +420 603 434 998
FAX: +420 224 916 054

Napište nám a my Vás obratem budeme kontaktovat.

Vaše jméno:
Váš e-mail:  NUTNO VYPLNIT!
Předmět:
Text:


® PRAGUE REALITY, s.r.o.
ŘÍMSKÁ 45, 120 00 PRAHA 2, TEL/FAX: 224 916 054
TEL: 224 919 363, 224 921 399, 224 918 385, 224 920 973, 224 919 198
e-mail: prague@praguereality.cz, www.praguereality.cz